Přeskočit na obsah

OSAKA, KANSAI, JAPAN EXPO 2025 – ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Architektonické řešení pavilonu se inspiruje japonskými tajnými skříňkami himitsu bako, hlavolamy, které odhalí tajemství ukryté uvnitř jen tomu, kdo pochopí správnou posloupnost kroků, které jsou potřeba k jejich odemknutí. Jednoduchý tvar budovy záměrně kontrastuje s obsahem a měl by v návštěvnících vyvolat zvědavost a chuť vstoupit dovnitř.

Náš koncept je založen na harmonizaci technologií a tradice. Návštěvníkům chceme nabídnou skrze hru a zvídavost možnost objevit své vnitřní dítě. Stejně jako návštěvník reaguje na expozice, expozice reaguji na návštěvníky. Budova se tak stává živým organismem.

Tvar budovy vychází z tradičního tvaru chatky, který přenášíme do 21. stol. Chatka se pro nás stala základním symbolem pro český pavilón. Její jednoduchý tvar je vyzdvihnut perforovanou fasádou. Vybraný pattern fasády byl inspirován českou vlajkou. Pattern je na fasádě proměnlivý, mění se jeho velikost i hustota a reaguje tak na vnitřní dění pavilónu. Tato hravá fasáda přivádí do interiéru proměnlivé světelné scény, které se v průběhu dne mění. Fasáda se nám probouzí v noci. Světelná hra tentokrát funguje obráceně, kdy umělé světlo v interiéru rozsvítí celou fasádu. Propojujeme tak plynule interiér a exteriér. Předprostor pavilonu je pojat jednoduše, aby vynikla fasáda. Kombinují se zde vodní a zelené plochy, mezi nimiž je rozmístěný mobiliář. V letním období zde budou instalovány vodní mlhy a pítka pro osvěžení kolemjdoucích návštěvníků. V rámci pítek bude možné vyzkoušet i minerální vody z českých pramenů. Vodní plochy kombinují teplou a studenou vodu. Návštěvník si může vyzkoušet příjemný účinek Kneippovy metody.