Přeskočit na obsah

Služby

Office design & project management

Řešíte novou kancelář nebo rekonstrukci té stávající? V této komplexní službě naleznete ideální poměr kvalitního designu, funkčnosti a řízení celého procesu od návrhu přes tendr dodavatelů a dohled nad realizací, až po předání hotových kanceláří. YUAR architects řeší nejen design, ale také cenu investice a termín dokončení. Díky tomu máte dokonalý přehled nad celým procesem. Opíráme se o vlastní data dokončených projektů. Ty jsme uspořádali do aplikace www.spaceplanning.app, kde máte jedinečnou možnost rychle a jednoduše naplánovat Váš projekt.


Služba obsahuje – předprojektové poradenství, participaci na workplace analýze, zpracování testfitů, spaceplanning, studii interiéru, projekt interiéru včetně výkazu výměr, projekt pro stavební povolení, inženýring stavebního povolení, projekt pro realizaci stavby včetně podrobného výkazu výměr, tendry na dodavatele stavby/nábytku/IT-AV, dohled nad prováděním stavby až po odstranění vad a předání. Vše uvedené zajišťujeme vlastní dodávkou. Služby lze dodávat i odděleně.


Kompletní službu Office design & Project management jsme dodali pro ProductboardUnipetrol, Parker Hannifin, Porsche Česká republika, Renault Česká republika, Duke Manufacturing, P3 park logistic.

Office building interior design & technology consulting

Ojedinělá služba ideální pro developery připravující novou administrativní budovu nebo rekonstrukci té stávající. Vycházíme ze zkušeností s projekty kanceláří ve více jak 40 administrativních budovách, kdy jsme měli možnost důkladně poznat jejich silné a slabé stránky. Zároveň je tu 20 let praxe s plněním potřeb pro koncového zákazníka a pozorování jeho proměn a vývoje. Když vedle sebe dáme přes 500 projektů ve více než 40 objektech, dostáváme unikátní a cenné informace, které jsou připraveny pro Váš projekt.


Služba obsahuje poradenství a návrh řešení společných prostor, návrh typového patra dle soudobých trendů, řešení koncepce vybraných technologií a poradenství v oblasti kancelářského standardu pro budoucí nájemce.

Corporate design

YUAR je tvůrce i nominovaný architekt korporátního designu. Z pozice nominovaného architekta zajišťujeme nejen službu konzultanta korporátních standardů, ale zároveň jsme jeho aktivním tvůrcem. Jedná se o proces založený na dlouhodobé aktivní spolupráci při navrhování a následném ověřování výstupů v praxi, kdy se klade důraz na firemní kulturu klienta a jeho hodnoty, design, technologii realizace a následné údržby. Službu je možno řešit pro celek nebo odděleně pro interiér i exteriér.


Služba obsahuje poradenství a návrh korporátního designu celku nebo části.
Službu využil nebo využívá: Porsche Česká republika pro showroomy VW, Audi, Seat, VW užitkové vozy, Česká spořitelna pro kavárny George café, Penny Market pro síť prodejen

Product Design

Za dobu naší praxe jsme potřebovali do kancelářských projektů produkty, které však nebyly na trhu. Tak jsme je navrhli a zrealizovali sami. Po čase jsme zjistili, že se jedná o celou rodinu produktů, která zapadá do YUAR konceptu přístupu k řešení kanceláří. O tyto zkušenosti se s Vámi chceme podělit. Jsme velmi rádi, že jsme pro jednu část produktů v současné době našli partnera SilentLab, se kterým pokračujeme na jejich dalším vývoji, a který se následně postará o jejich výrobu a distribuci.
Naše prvky se objevili v projektech MSD FiveWMC, WRIKE, Productboard.

Paravan pro Generali Česká pojišťovna

Residental

Na privátních residencích a interiérech jsme začínali a velmi rádi se k nim čas od času vracíme. Konec konců je bydlení primárním zadáním pro architekta. Jde o pochopení elementárních lidských potřeb, které se v ostatních prostorách už jen obměňují. Naše práce je založena na chápání, uvědomování a neustálém procvičování této dovednosti. Služba obsahuje kompletní architektonický i projekční servis.

Others

Architektura a urbanismus jsou povahou tvůrčí i umělecké disciplíny. A abychom si udrželi nadhled nad naší hlavní doménou, tedy kancelářemi a corporate designem, vyzkoušíme si občas i jiná témata, jako je školství, zdravotnictví, průmysl nebo urbanismus veřejných prostor. Nakonec ve všech těchto oblastech se protíná téma mezilidské komunikace.